Ce înseamnă RO e-Factura pentru Cabinetele Veterinare?


RO e-Factura reprezintă sistemul național dezvoltat de ANAF, destinat digitalizării procesului de facturare. Acest sistem transformă facturile tradiționale, tipărite pe hârtie, în documente electronice în format .xml, eficientizând astfel gestionarea documentelor fiscale.

Când un cabinet veterinar emite o factură, aceasta trebuie transmisă electronic prin portalul SPV al ANAF. Procesul include completarea facturii în formatul standardizat, iar dacă informațiile sunt corecte, factura este validată, primind confirmare și semnătură digitală de la ANAF. Odată finalizat acest pas, factura devine oficială și nu mai poate fi modificată sau anulată.

Etapele necesare pentru utilizarea sistemului RO e-Factura:

  • 1. Obținerea Certificatului Digital Calificat pentru Cabinete Veterinare: Primul pas este obținerea unui certificat digital calificat pentru semnătură electronică, esențial în procesele administrative ale unui cabinet veterinar. Acesta se obține de la o entitate autorizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Certificatul facilitează generarea unei semnături electronice cu valoare legală, utilizabilă atât pentru accesul în Spațiul Privat Virtual al ANAF, cât și pentru semnarea documentelor importante în relații cu diverse entități precum CNAS, ITM, SICAP, MFE, ONRC, DGITL, parteneri de afaceri și pentru documentația internă a cabinetului veterinar.
  • 2. Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru Cabinete Veterinare: Spațiul Privat Virtual, accesibil pe anaf.ro, este un serviciu gratuit prin care cabinetele veterinare pot interacționa electronic cu ANAF. Înregistrarea presupune completarea unui formular pe site-ul ANAF și încărcarea documentelor justificative necesare. Odată înregistrat, cabinetul veterinar poate trimite sau primi documente fiscale, accesând informații despre contribuții sociale sau obligații fiscale. Înregistrarea se face accesând link-ul specificat pe site-ul ANAF.
  • 3. Încărcarea Facturilor în Sistemul RO e-Factura pentru Cabinete Veterinare: Sistemul RO e-Factura, integrat în SPV, permite încărcarea facturilor emise de cabinetele veterinare în format XML, conform standardelor ANAF. Este recomandat utilizarea unui software de facturare compatibil cu sistemul e-Factura, pentru a asigura conformitatea facturilor cu cerințele ANAF.
  • 4. Gestionarea Răspunsurilor și a Facturilor de la Furnizori pentru Cabinete Veterinare: După transmiterea facturilor în format XML către RO e-Factura, acestea sunt verificate și validate de sistemul ANAF. Dacă factura îndeplinește toate cerințele, va fi validată și semnată electronic de Ministerul Finanțelor, apoi transmisă destinatarului. În cazul în care factura este respinsă, emitentul va primi detalii despre erorile identificate pentru corectare și retransmitere. Destinatarii, inclusiv cabinetele veterinare, se autentifică în SPV cu semnătura digitală pentru a accesa și descărca facturile primite de la furnizori.

SoftVet este un software dedicat gestionării operațiunilor în cabinetele veterinare și poate oferi asistență în mai multe moduri, în special în ceea ce privește gestionarea facturilor prin intermediul sistemului RO e-Factura și Spațiului Privat Virtual (SPV):

  • Încărcarea Facturilor în SPV: SoftVet facilitează procesul de încărcare a facturilor emise de cabinetul veterinar în SPV. Acest lucru poate include automatizarea generării facturilor în formatul acceptat de ANAF și transmiterea lor directă în sistemul e-Factura, economisind timp și reducând erorile umane.
  • Descărcarea Facturilor Emise de Furnizori: SoftVet poate asista în gestionarea și organizarea facturilor primite de la furnizori. Prin integrarea cu SPV, software-ul poate automatiza descărcarea facturilor emise de furnizori către cabinetul veterinar, facilitând astfel un proces contabil eficient și ordonat.
  • (IN LUCRU)Generarea NIR (Notei de Intrare Recepție) pe Baza Facturilor Primite în SPV: SoftVet poate genera automat NIR-uri bazate pe facturile primite în SPV. Acest proces ajută la urmărirea și înregistrarea corectă a stocurilor și a costurilor asociate cu produsele sau serviciile achiziționate, asigurând o gestionare eficientă a inventarului și o contabilitate precisă.
700

Veterinari

550

Cabinete

150

Farmacii

15000

Consultatii

Parerea medicilor veterinari

Cum ii ajuta SoftVet